Teoria sist. şi prelucrarea semnalelor in Geomatica

Cuprins:

1. Necesitatea şi importanţa educaţiei Geomatice.

2. Teoria sistemelor.

3. Prelucrarea sistemelor.

4. Reţele neuronale.

5. Logica fuzzy.Sisteme fuzzy.

6. Sisteme neuro-fuzzy.