Tehnici de măsurare şi poziţionare în domeniul apropiat

Cuprins:

1. Introducere.

2. Cauzele erorilor sistematice de măsurare.

3. Determinarea mărimilor măsurate.

4. Măsurători în aliament.

5. Accesorii şi dispozitive speciale.

6. Tehnici de poziţionare a dispozitivelor mobile.

7. Sisteme neconveţionale de poziţionare.

8. Poziţionarea receptoarelor în cadrul reţelelor de telefonie mobilă.

9. Poziţionarea GNSS în spaţiile cu semnale satelitare obstrucţionate.