P.Mate -probl.culegere

Prefaţă

1. Complemente de calcul matriceal

2. Vectori liberi

3. Spaţii vectoriale

4. Aplicaţii liniare şi matrice

5. Valori şi vectori propii

6. Spaţii euclidiene

7. Forme pătratice

8. Elemente de calcul tensorial

9. Planul şi dreapta în spaţiu

10.  Conice

11.  Cuadrice

12.  Elemente de geometrie diferenţială a curbelor

13. Elemente de geometrie diferenţială a suprafeţelor

Bibliografie