Matematici superioare 2014

Cuprins:

1. Elemente de teoria câmpului.

2. Ecuaţii diferenţiale de ordinul întâi.

3. Ecuaţii diferenţiale de ordin superior.

4. Sisteme de ecuaţii diferenţiale.

5. Ecuaţii cu derivate parţiale de ordinul întâi.

6. Elemente de teoria funcţiilor complexe.

7. Serii Fourier.

8. Transformata Fourier.

9. Transformata Laplace.

10. Ecuaţiile cu derivate parţiale de ordinul doi.

11. Elemente de calcul variţional.

Bibliografie.

Index.