Matchad 2014

Cuprins:

I. Prezentarea generală a programului Matchad.

1. Ce este Mathcad-ul?

2. Mediul Matchad.

II. Introducere în Matchad.

1. Noţiuni de Matchad.

2. Funcţii în Matchad.

3. Reprezentarea grafică a funcţiilor.

4. Animaţie în Matchad.

5. Calcul Matriceal.

6. Programare în Matchad.

7. Fişiere Matchad.

III. Dezvoltarea aplicaţiilor în Matchad.

1. Rezolvarea ecuaţiilor.

2. Rezolvarea sistemelor de ecuaţii.

3. Integrarea numerică.

4. Elemente de teoria câmpului.

IV. Modelarea şi simularea în Matchad.

1. Aproximarea funcţiilor.

2. Metode numerice pt. ecuaţii diferenţiale ordinare.

3. Metode numerice pt. ecuaţii cu derivate parţiale.

Bibliografie.