Masuratori geodezice ingineresti: indrumator pt lucrari proiecte si proiect

Cuprins:

1. Noţiuni introductive.

2. Trasarea elementelor topografice din proiect.

3. Metode de trasare în plan a punctelor caracteristice ale construcţiilor proiectate.

4. Proiectare si realizarea reţelei topografice de construcţii.

5. Lucrări topografice la proiectarea,execuţia şi exploatarea construcţiilor civile şi industriale.

6. Lucrări topografice la proiectarea şi execuţia căilor de comunicaţii.

7. Lucrări topografice în timpul execuţiei construcţiilor hidrotehnice.

Bibliografie.