Management II-cuprins

Cuprins:

Introducere

Partea 1: Managementul proiectelor de execuţie. (prof. N. Postăvaru, ş.l.dr.ing.G. Drăghici)

Partea 2: Elaborarea şi gestionarea sistemului de management al calităţii. (dr.ing.Galan Dana)

Partea 3: Materiale moderne în construcţii. (ş.l.dr.ing. Gabriela Drăghici)

Partea 4: Sustenabilitate în construcţii. (dr.ing.Adrian Cristescu)

Partea 5: Managementul riscului în construcţii. (dr.ing.Akataa Radwan)