M.Alămoreanu - Cuprins:

Prefata

Partea I: Elemente de baza ale tensometriei electrice rezistive.

1. Introducere.

2. Metode si tehnici tensiometrice.

3. Tensiometria electrica rezistiva.

4. Istoric:repere cronologice.

5. Traductorul tensimetric electrorezistiv (TER).

6. Circuitul de masurare in punte Wheatstone.

7. Metode de masurare.

8. Metoda puntii dezechilibrate.

9. Circuite de masurare in practica tensiometrica.

10. Surse de erori si metode de compensare a acestora.

11. Adezivi si materiale auxiliare.

Partea a II-a: Practica analizei experimentale a tensiunilor prin tensiometrie electrica rezistiva.

12. Elemente supuse la solicitari simple.

13. Elemente supuse la soilicitari compuse.

14. Analiza experimentala starii plane de tensiune.

15. Grinzi cu goluri.

16. Tuburi cu pereti grosi.

17. Masurarea tensiunilor remanente.

Partea a III-a: Exemple din cercetarea profesionala.

18. Generalitati.

19. Determinari experimentale ale tensiunilor in structuri zabrelite.

20. Determinari experimentale la grinzi cheson.

21. Efecte de ordinul doi.

22. Tuburi cu pereti grosi.Procedee extensometrice pt studiul procesului de comprimare a pulberilor farmaceutice.

23. Indentificarea prin procedeele  tensometriei electrice rezistive a unor parametrii de comportare dinamica a sistemelor elastic-oscilante simple.

24. Evaluari tensiometrice la asamblari cu susruburi pretensionate.

Anexa I

Anexa II

Bibliografie