D.Kober - cuprins

 Introducere

1. Determinarea acoperirii cu beton a armăturilor

2. Calculul eforturilor în beton şi armătură în stadiile I şi II

3 Curba limită de interacţiune moment încovoietor-forţă axială

4. Starea limită ultimă la încovoiere fără forţă axială

5. Starea limită ultimă la încovoiere cu forţă axială de compresiune

Bibliografie