Colegiul Editorial

Colegiul editorial este desemnat de către Consiliul de Administraţie şi cuprinde câte un reprezentant al fiecărei facultăţi din cadrul Universităţii Tehnice de Construcţii din Bucureşti, precum şi un secretar executiv ce are atribuţii de manager al editurii.

Nr.

Crt.

Reprezentantul facultatii in colegiul

editorial al Editurii CONSPRESS

 

FACULTATEA/ DEPARTAMENTUL

 

1.

Conf.univ.dr.ing. Rodica VIERESCU

FACULTATEA DE CONSTRUCŢII CIVILE, INDUSTRIALE ŞI AGRICOLE

 

2.

Prof.univ.dr. Mihaela Şt. RĂDULESCU

FACULTATEA DE HIDROTEHNICĂ

 

3.

Conf.univ.dr.ing. Mădălina Mirela STOIAN

FACULTATEA DE CĂI FERATE,

DRUMURI ŞI PODURI

 

4.

Conf.univ.dr.ing. Sandu MIHNEA

FACULTATEA DE INGINERIE A

INSTALAŢIILOR

 

5.

Prof.univ.dr. Indira ANDREESCU

FACULTATEA DE UTILAJ TEHNOLOGIC

 

6.

Conf.univ.dr.ing. Adrian SAVU

FACULTATEA DE GEODEZIE

 

7.

Şef lucr.dr.ing. Daniela ŢĂPUŞI

FACULTATEA DE INGINERIE ÎN LIMBI STRĂINE

 

8.

Lector univ. dr. Elena MAFTEI

DEPARTAMENTUL DE LIMBI STRĂINE ŞI COMUNICARE

 

9.

Prof.univ.dr. Adrian STOICA

DEPARTAMENTUL PENTRU

PREGĂTIREA PERSONALULUI

 

 

 

 

 

 

 

 

Colegiul editorial este condus de un prorector desemnat de Consiliul de Administraţie al UTCB:

Prorector: prof.univ.dr.ing. Radu Sârghiuţă

 

Telefon: +40 21 242 12 08 int. 132, 226;

Fax: +40 21 242 07 81

E-mail: radu.sarghiuta @ utcb.ro