Caiet de laborator

Prefaţă

1.Ce trebuie cunoscut de la bun început?

2.Determinarea vitezei sunetului în aer,prin metoda interferenţei undelor sonore

3.Etaonarea unui generator de osicilaţii electrice folosindmetoda  figurilor Lissajous

4.Măsurarea unor mărimi acustice

5.Determinarea ultraacustice

6.Determinarea coeficentului de vâscozitatea dinamică a lichidelor

7.determinarea exponentului adiabatic al gazelor ideale,metoda Clement-Desormes

8.Variaţia rezistenţei electrice cu temperatură

9.Studiul câmpului magnetic al unor conductori parcuşi de current electric

10.Determinarea sarcinii specifice a electronului

11.Determinarea distanţei focale a unei lentile şi studiul aberaţiei de sfericitate

12.studiul difracţiei radiaţiei pe reţele de difracţie

13.Studiul efectului fotoelectric, constanta lui Planck

14.Etalonarea scalei spectroscopului şi studiul spectrelor de emisie

15.Studiul radiaţiei termice, măsurarea constantei Stefan - Boltzmann

Tabele