Cadastru - cuprins

Prefaţă

1. Noţiuni generale.

2. Cadrul instituţional în domeniul cadastrului şi publicităţii imobiliare.

3. Clasificarea terenurilor şi construcţiilor.

4. Calcule topografice specifice activităţii de cadastru.

5. Latura tehnică a cadastrului.

6. Latura calitativă a cadastrului.

7. Latura juridică a cadastrului.

8. Iniţiative de dezvoltare a cadastrului la nivel internaţional.

Glosar de termeni

Lista abrevierilor

Anexe