Bugnariu - cuprins

1. Introducere

2. Tema de proiectare

3. Date generale

4. Planul nivelului curent

5. Secţiunea caracteristică

6. Faţadele

7. Acoperişul. Planul de învelitoare

8. Planul de sitaţie

9. Înfrastructura şi planul de fundaţii

10. Plăci din beton armat

11. Planul de cofraj al planşeului peste parter

12. Planul şarpantei

13. Redactarea planşelor

14. Planşe scrise ale proiectului

Anexa 1, 2, 3

Set de planşe