Beton precomprimat - calculul dupa eurocode 2

Cuprins :

1. Introducere

2. Materiale şi metode de precomprimare

3. Comporatrea elementelor de beton precomprimat sub încărcări

4. Calculul forţei de precomprimare

5. Verificări la stări limită ultime

6. Verficarea la stări limită de serviciu

7. Calculul zonelor de transmitere

8. Exemplu de proiectare grindă prefabricată de acoperiş cu armătură preîntinsă

Anexa 1 : Simboluri şi notaţii

Bibliografie