Badea - cuprins

1. Generalităţi

2. Tripla proiecţie ortogonală / Reprezentzrea punctului

3. Tripla proiecţie ortogonală / Reprezentarea dreptei

4. Tripla proiecţie ortogonală / Reprezentarea planului

5. Metodele geometriei descriptive

6. Proiecţia cotată

7. Aplicaţii propuse

8. Întrebări pentru verificarea cunoştinţelor

Bibliografie