Automate şi microprogramare

Cuprins:

Cap.I. Automate cablate

Cap.II. Automate programabile

Cap.III. Exemple de utilizare a automatelor.

Cap.IV. Microprogramare.