Aplicaţii cadastru

Cuprins:

Prefaţă

1. Raportarea în Autocad a punctelor de coordonate cunoscute şi oţinerea planului cadastral, conf.schiţei primte-planul va fi tipărit pe format A3,la Scara 1:2000.

2. Împărţirea sectoarelor cadastrale în imobile (nr. acestora nu va fi mai mare de 80,inclusiv străzile, exclusiv propietăţile de pe planul la Scara  1000).

3. Georeferenţierea fişierului TIF (sectorul 4 sau 7) şi vectorizarea conţinutului acestuia.

4. Numerotarea cadastrală a sect. cadastrale, a detaliilor liniare şi a imobilelor pe planul la Scara 1:2000 şi a imobilelor, a parcelelor şi a construcţiilor permanente pe planul la Scara  1:1000.

5. Atribuirea de adrese poştale,prin numerotarea corespunzătoare a imobilelor pe planul la Scara 1 1000.

6. Calcularea prin procedeul analitic a suprafeţelor intravilanului, sectoarelor cadastrale şi străzilor.

7. Calculul şi compensarea suprafeţelor imobile det. grafic pentru două sectoare cadastrale.

8. Calculul suprafeţelor parcelelor şi construcţiilor.

9. Completarea anexei A(fişă preliminiară) şi anexei B (fişă de interviu).

10. Întocmirea planului de amplasament şi delimitare a imobilului, conform anexei nr.11.

11. Completarea fişierului CP (B-N-1-2013) cu aplicaţia generare CP 2.78.13 (2 exemplare).

12. Completarea anexelor în conformitate cu specificaţiile tehnice din proiectul C.E.S.A.R.

13. Efectuarea de calcule topografice specifice activităţii de cadastru.

    a) Coborârea unei perpendiculare procedeul analitic şi procedeul trigonometric.

    b) Ridicarea unei perpendiculare procedeul analitic şi procedeul trigonometric.

    c) Detaşarea paralelă în trapez metoda analitică,metoda trigonometrică şi metoda grafică.

    e) Rectificarea hotarelor metoda analitică şi metoda grafică.

    f) Întocmirea unui plan parcelar pentru o zonă indicată, în condiţii impuse.

Referinţe bibliografice.