Analiza matematica - cuprins

Cap .1 Ecuaţii diferenţiale ordinare de ordinal I

Cap. 2 Ecuaţii diferenţiale ordinare Iineare, de ordinal n

Cap. 3 Integrala Rieman

Cap. 4 Integrala curbilinie

Cap. 5 Integrala dublă

Cap. 6 Integrala triplă

Cap. 7 Integrale de suprafaţă. Formule integrale.

Referinţe Bibliografice