Acoperisuri cu pante mari

Cuprins:

1. Introducere.

2. Pantele acoperişurilor.

3. Tipuri de învelitori.

4. Şarpanta.

5. Şarpante pentru poduri mansardate.

6. Iluminarea şi ventilarea podurilor.

7. Jghiaburi şi burlane.

8. Exemplu pentru calculul unei şarpante.

Anexa A

Anexa B

Anexa C