Îndrumător pt. proiectarea clădirilor de locuit cu regim mic de înălţime -vol.I

Cuprins:

Prefaţă.

1. Modularea unui perete structural exterior din zidărie.

2. Acţiuni asupra construcţiilor.

3. Elemente de conformare term-higro-energetică.

Anexe A şi B.