Cine suntem

EDITURA CONSPRESS a fost înfiinţată prin Ordinul Ministrului Învăţământului nr. 5126 / 1993, este acreditată de către CNCSIS având cod 252 şi funcţionează ca un compartiment distinct în cadrul Universităţii Tehnice de Construcţii din Bucureşti.

Scopul principal al înfiinţării Editurii CONSPRESS îl constituie susţinerea procesului de învăţământ, a cercetării ştiinţifice şi a creaţiei cultural – artistice prin editarea de publicaţii care promovează valorile fundamentale ale cunoaşterii. Editura susţine acest obiectiv prin punerea la dispoziţie a noilor apariţii editoriale legat de domeniile inginerie civilă, instalaţii, mecanic sau geodezie în librăria editurii.

Activitatea editorială cuprinde selecţia, propunerea şi pregătirea pentru apariţie a documentelor – cărţi şi publicaţii care pot obţine ISBN / ISSN. Aceasta include şi tipărirea, distribuţia şi marketingul.

Conspress se adresează atât studenţilor, masteranzilor, doctoranţilor, profesorilor UTCB, cât şi specialiştilor care au nevoie de informaţii noi. Se tipăresc cărţi şi în limbi străine, existând o cerinţă în acest sens.

De serviciile editurii beneficiază atât persoanele fizice, cât şi cele juridice.

Editura CONSPRESS funcţionează cu tipografie proprie care asigură şi serviciile de multiplicare pentru Universitate şi atelier de legătorie.

În cadrul editurii CONSPRESS se publică:

- lucrări destinate procesului didactic: cursuri universitare, culegeri de probleme, îndrumătoare de proiect etc.;

- lucrări cu caracter ştiinţific finanţate de către beneficiari;

- lucrări comandate de către UTCB pe bază de referate de comandă aprobate de Rector şi finanţate din venituri proprii.

De la înfiinţare până în prezent au fost tipărite un număr de peste 100.000 titluri de cărţi şi publicaţii periodice, iar EDITURA CONSPRESS fost prezentă la târguri de carte, reuşind să fidelizeze cititorii specialişti. De altfel editura prin site-ul www.conspress.ro  îşi promovează fiecare nouă apariţie.

Editura Conspress urmăreşte să-şi fidelizeze clienţii şi să-i informeze cu ultimele apariţii în domeniu.

Cea mai mare mândrie a editurii este faptul am publicat un număr foarte mare şi variat de lucrări, iar sigla editurii ne-a ajutat să fim uşor recunoscuţi şi căutaţi.